Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

1. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το έτος 2019-2020 είναι το εξής:


Χειμερινό Εξάμηνο 2019 – 2020

__ Έναρξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2019-2020: 30-09-2019

__ Λήξη μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2019-2020: 10-01-2020

__ Εξεταστική περίοδος χειμερινού εξαμήνου 2019-2020: Από 20-01-2020 έως 07-02-2020

  

Εαρινό Εξάμηνο 2019 – 2020

__ Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2019-2020: 17-02-2020

__ Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2019-2020: 29-05-2020

__ Εξεταστική περίοδος εαρινού εξαμήνου 2019-2020:Από 09-06-2020 έως 29-06-2020

__ Εξεταστική περίοδος χειμερινού και εαρινού εξαμήνου 2019-2020: Από 01-09-2020 έως 21-09-2020.


2. Κατά τη διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις:


α) Το χειμερινό εξάμηνο: την 28η Οκτωβρίου, 17η Νοεμβρίου, και την 30η Ιανουαρίου, οι οποίες αποτελούν αργίες για το Ίδρυμα και κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, που αρχίζουν την 23η Δεκεμβρίου και λήγουν την 7η Ιανουαρίου.


β) Το εαρινό εξάμηνο: τις αργίες της Καθαρής Δευτέρας, (2 Μαρτίου), της 25ης Μαρτίου, της 1ης Μαΐου και του Αγίου Πνεύματος, (8 Ιουνίου) και κατά τις διακοπές του Πάσχα, που αρχίζουν τη Μεγάλη Δευτέρα και λήγουν την Κυριακή του Θωμά.

 

γ) Επίσης δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις κατά τις τοπικές εορτές και αργίες στις έδρες των Τμημάτων και Σχολών των κόμβων (Στην πανεπιστημιούπολη Καβάλας, 29/6, Πέτρου και Παύλου).

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο