Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

1. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το έτος 2020-2021 είναι το εξής:

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2021 (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου 2019-2020) 30-8-2021 έως 17-9-2021.


Χειμερινό Εξάμηνο 2021 – 2022 (13 εβδομάδες μαθημάτων):

__ Έναρξη μαθημάτων: 11-10-2021

__ Λήξη μαθημάτων: 21-1-2022

__ Εξετάσεις εργαστηρίωv ( αvαπληρώσεις μαθημάτωv) 24-1-2022 έως 28-1-2022

__ Εξεταστική περίοδος (3 εβδομάδες) 31-1-2022 έως 18-2-2022

  

Εαρινό Εξάμηνο 2021 – 2022 (13 εβδομάδες μαθημάτων):

__ Έvαρξη μαθημάτωv 21-2-2022

__ Λήξη μαθημάτωv 3-6-2022

__ Εξετάσεις εργαστηρίωv (αvαπληρώσεις μαθημάτωv) 6-6-2022 έως 10-6-2022

__ Εξεταστική περίοδος (3 εβδομάδες ) 14-6-2022 έως 1-7-2022


__ Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2022 (χειμεριvού και εαρινού εξαμήνου 2020-2021) 29-8-2021 έως 16-9-2022


2. Κατά την διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις:


Α) Χειμεριvό εξάμηvο

Εθνική εορτή, 28η Οκτωβρίου 2021

Επέτειος της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου, 17 Νοεμβρίου 2021

Διακοπές Χριστουγέννων, 24 Δεκεμβρίου 2020 έως 6 Ιανουαρίου 2022


B)Εαριvό εξάμηvο

Καθαρή Δευτέρα, 7 Μαρτίου 2022

Εθνική εορτή, 25 Μαρτίου 2022

Διακοπές Πάσχα, 16 Απριλίου έως 1 Μαϊου 2022

Αγίου Πνεύματος, 13 Ιουνίου 2022


Γ) Δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις κατά τις τοπικές εορτές και αργίες στις έδρες των Τμημάτων και Σχολών των κόμβων


α) Κατερίνη, 16 0κτω8ρίου 2021, Απελευθέρωση της πόλης

β) Θεσσαλονίκη, 26 Οκτω8ρίου 2021, Εορτή Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της πόλης.

γ) Δράμα, 4 Δεκεμ8ρίου 2021, Εορτή Αγίας Βαρ8άρας Πολιούχου της πόλης.

δ) Κιλκίς, 21 Ιουνίου 2022, Απελευθέρωση του Κιλκίς

ε) Καβάλα, Σέρρες, 29 Ιουνίου 2022, Εορτή Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

στ) Διδυμότειχο 18 Ιανουαρίου 2022, Εορτή Αγίου Αθανασίου, Πολιούχου της πόλης.