Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο

1. Το ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το έτος 2020-2021 είναι το εξής:

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2020 (χειμερινού και εαρινού εξαμήνου 2019-2020) 1-9-2020 έως 21-9-2020.


Χειμερινό Εξάμηνο 2020 – 2021 (13 εβδομάδες μαθημάτων):

__ Έναρξη μαθημάτων: 28-9-2020

__ Λήξη μαθημάτων: 8-1-2021

__ Εξετάσεις εργαστηρίωv ( αvαπληρώσεις μαθημάτωv) 11-1-2021 έως 15-1-2021

__ Εξεταστική περίοδος (3 εβδομάδες) 27-1-2021 έως 16-2-2021

  

Εαρινό Εξάμηνο 2020 – 2021 (13 εβδομάδες μαθημάτων):

__ Έvαρξη μαθημάτωv 22-2-2021

__ Λήξη μαθημάτωv 4-6-2021

__ Εξετάσεις εργαστηρίωv (αvαπληρώσεις μαθημάτωv) 7-6-2021 έως 11-6-2021

__ Εξεταστική περίοδος (3 εβδομάδες ) 14-6-2021 έως 5-7-2021


__ Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2021 (χειμεριvού και εαρινού εξαμήνου 2020-2021) 30-8-2021 έως 17-9-2021


2. Κατά την διάρκεια του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις:


Α) Χειμεριvό εξάμηvο

Εθνική εορτή, 28η Οκτωβρίου 2020

Επέτειος της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου, 17 Νοεμβρίου 2020

Διακοπές Χριστουγέννων, 24 Δεκεμβρίου 2020 έως 6 Ιανουαρίου 2021


B)Εαριvό εξάμηvο

Καθαρή Δευτέρα, 15 Μαρτίου 2021

Εθνική εορτή, 25 Μαρτίου 2021

Διακοπές Πάσχα, 24 Απριλίου έως 9 ΜαΊου 2021

Αγίου Πνευματος, 21 Ιουνίου 2021


Γ) Δεν γίνονται μαθήματα και εξετάσεις κατά τις τοπικές εορτές και αργίες στις έδρες των Τμημάτων και Σχολών των κόμβων


α) Κατερίνη, 16 0κτω8ρίου 2020, Απελευθέρωση της πόλης

β) Θεσσαλονίκη, 26 Οκτω8ρίου 2020, Εορτή Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της πόλης.

γ) Δράμα, 4 Δεκεμ8ρίου 2020, Εορτή Αγίας Βαρ8άρας Πολιούχου της πόλης.

δ) Κιλκίς, 21 Ιουνίου 2021, Απελευθέρωση του Κιλκίς

ε) Καβάλα, Σέρρες, 29 Ιουνίου 2021, Εορτή Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

στ) Διδυμότειχο 18 Ιανουαρίου 2021, Εορτή Αγίου Αθανασίου, Πολιούχου της πόλης.

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο