Προσκλήσεις

 6 Μαρ 2021 14:31 - Θεόδωρος Παχίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ (2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2020-2021

Παρακαλώ δείτε τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σύμφωνα με τη 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο επισυναπτόμενο αρχείο.


Προβολή
 6 Φεβ 2021 18:31 - Θεόδωρος Παχίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 407 ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Παρακαλώ δείτε τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ 407 για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο επισυναπτόμενο αρχείο.


Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα ένσταση...

Προβολή
 27 Ιαν 2021 11:59 - Βασίλης Τσουκαλάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Δείτε συνημμένο αρχείο

...

Προβολή
 7 Ιαν 2021 16:28 - Θεόδωρος Παχίδης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α’/ΘΜΙΑΣ & Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.ΔΙ.Π ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Παρακαλώ δείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη σε θέση Ε.ΔΙ.Π. Αιτήσεις μπορούν να γίνουν μέχρι τις 31/3/2021.


Ο Πρόεδρος του Τμήματος


...

Προβολή
 7 Ιαν 2021 16:20 - Θεόδωρος Παχίδης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ Π.Δ. 407/80 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Παρακαλώ δείτε την επισυναπτόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το μάθημα "Τεχνολογία Ενσωματωμένων Μαθημάτων Βασιζόμενων σε Μικροεπεξεργαστές" Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει στο δι...

Προβολή
 7 Ιαν 2021 11:27 - Θεόδωρος Παχίδης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ. ΈΤΟΥΣ 2020-2021

Παρακαλώ δείτε τον Πίνακα Αξιολόγησης των υποψηφίων Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο επισυναπτόμενο αρχείο.


Ο τελικός αριθμός των ωρών διδασκαλίας στα γνω...

Προβολή
 17 Δεκ 2019 12:18 - Βασίλης Τσουκαλάς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α’/ΘΜΙΑΣ & Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ Ε.ΔΙ.Π

Παρακαλώ δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά την "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Α’/ΘΜΙΑΣ και Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΟΧΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ...

Προβολή