Ομότιμοι ΚαθηγητέςΘεόδωρος Αλεβίζος

Τακτικός Καθηγητής 

-

Γεώργιος Κυραναστάσης

Τακτικός Καθηγητής 

-

Κωνσταντίνος Μερτζανίδης

Τακτικός Καθηγητής 

-