Δράσεις-Διακρίσεις-Βραβεία

 14 Ιαν 2021 19:23 - Θεόδωρος Παχίδης

«Ταχύρρυθμη επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (ολιστική προσέγγιση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5070524 ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 2014-2020» συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

Αποτελεί την μεγαλύτερη Εθνική Δράση Επιμόρφωσης στην Ελλάδα, η οποία γίνεται σε συνεργασία με το ΥΠΑΙΘ.

Στη Δράση αυτή μετέχουν 7 Πανεπιστήμια της Ελλάδος και το ΙΤΥΕ Διόφαντος.

Το Τμή...

Προβολή
 17 Φεβ 2020 08:43 - Βασίλης Τσουκαλάς

ARTutor (Augmented Reality Tutor) - Education Leaders Awards

Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Ψηφιακή Εκπαίδευση» για την υποψηφιότητα «ARTutor (Augmented Reality Tutor) Πλατφόρμα Επαυξημένης Πραγματικότητας για την Εκπαίδευση» από το AETMA Lab - Advanced Educa...

Προβολή