Στοιχεία επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ)
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Πληροφορικής Δ.Π.Θ
Διεύθυνση, 65404 Καβάλα, Τ.Θ. 1194

 +30-2510462147, +30-2510462341 

Fax 0030 2510462348, 
 secr@cs.duth.gr,

 http://www.cs.duth.gr 

 (old site) http://iiwm.teikav.edu.gr