Διοικητικό ΠροσωπικόΕυφροσύνη Παπαγεωργίου

Προϊσταμένη Γραμματείας 

H Γραμματεία του Τμήματος λειτουργεί καθημερινά για τους σπουδαστές 11:00-13:00. Στο χρονικό διάστημα αυτό κάθε σπουδαστής μπορεί να προσέλθει και να ενημερωθεί για οτιδήποτε τον απασχολεί ή για να πάρει διάφορα έγγραφα

Απολωνία Κρίκη

Γραμματεία 

H Γραμματεία του Τμήματος λειτουργεί καθημερινά για τους σπουδαστές 11:00-13:00. Στο χρονικό διάστημα αυτό κάθε σπουδαστής μπορεί να προσέλθει και να ενημερωθεί για οτιδήποτε τον απασχολεί ή για να πάρει διάφορα έγγραφα