Διοικητικό ΠροσωπικόΕυφροσύνη Παπαγεωργίου

Προϊσταμένη Γραμματείας 

H Γραμματεία του Τμήματος λειτουργεί καθημερινά για τους φοιτητές 11:00-13:00. Στο χρονικό διάστημα αυτό κάθε φοιτητής μπορεί να προσέλθει και να ενημερωθεί για οτιδήποτε τον απασχολεί ή για να πάρει διάφορα έγγραφα.

Απολλωνία Κρίκη

Γραμματεία 

H Γραμματεία του Τμήματος λειτουργεί καθημερινά για τους φοιτητές 11:00-13:00. Στο χρονικό διάστημα αυτό κάθε φοιτητής μπορεί να προσέλθει και να ενημερωθεί για οτιδήποτε τον απασχολεί ή για να πάρει διάφορα έγγραφα.

Κωνσταντινιά Μαραντίδου

Γραμματέας 

H Γραμματεία του Τμήματος λειτουργεί καθημερινά για τους φοιτητές 11:00-13:00. Στο χρονικό διάστημα αυτό κάθε φοιτητής μπορεί να προσέλθει και να ενημερωθεί για οτιδήποτε τον απασχολεί ή για να πάρει διάφορα έγγραφα.