Μέλη ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠΜιχαήλ Μανιός

ΕΔΙΠ 

Ο Μιχαήλ Ν. Μανιός είναι ΕΔΙΠ στο τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ ΑΜΘ. Είναι Τεχνολόγος Ηλεκτρονικός Μηχανικός του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος Εξειδίκευσης στη ΜΗΧΑΤΡΟΝΙΚΗ από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Έχει ασχοληθεί με την εκπαίδευση σαν ωρομίσθιος εκπαιδευτής σε δημόσια και ιδιωτικά λύκεια, σε ΙΕΚ, στον ΟΑΕΔ και στο ΤΕΙ.

Βασίλης Τσουκαλάς

ΕΤΕΠ 

Ο Βασίλειος Τσουκαλάς έλαβε το πτυχίο του από το ΤΕΙ Αθήνας το 2000, με τον τίτλο «Μηχανικός Πληροφορικής», ενώ έλαβε Μεταπτυχιακό (MSc 3-ετούς φοίτησης) από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2016. Εχει εργαστεί ως αναλυτής/προγραμματιστής με εξειδίκευση στη Java (SE και EE), σε Συστήματα Βάσεων Δεδομένων (Oracle/MySQL). Είναι διαχειριστής συστημάτων/μέλος προσωπικού ΙΤ στο ΤΕΙ ΑΜΘ από το 2002.