ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΓΟΥΝΑΚΗΣ - Σύντομο Βιογραφικό

Ο Δρ. Δημήτριος Γ. Μαργουνάκης έλαβε Πτυχίο από το Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ (2003). Έλαβε Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων από το ΑΠΘ στο ΔΠΣ των τμημάτων Πληροφορικής και Οικονομικών Επιστημών (2005). Έλαβε τον Διδακτορικό του τίτλο από το Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ (2013).


Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό