17 Φεβ 2020 11:43 - Βασίλης Τσουκαλάς

  ARTutor (Augmented Reality Tutor) - Education Leaders Awards

Χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Ψηφιακή Εκπαίδευση» για την υποψηφιότητα «ARTutor (Augmented Reality Tutor) Πλατφόρμα Επαυξημένης Πραγματικότητας για την Εκπαίδευση» από το AETMA Lab - Advanced Educational Technologies and Mobile Applications / Εργαστήριο Προηγμένων Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών Κινητών Συσκευών.

Πρόκειται για μια Πλατφόρμα Επαυξημένης Πραγματικότητας για την Εκπαίδευση που αναπτύσσεται με ιδίους πόρους από το 2016, στο Ερευνητικό Εργαστήριο ΑΕΤΜΑ, του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Διατίθεται δωρεάν σε όλους τους εκπαιδευτικούς, μαθητές και φοιτητές ανά τον κόσμο με σκοπό να τους βοηθήσει να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό και να βελτιώσουν τις μαθησιακές εμπειρίες τους.

Η καινοτομία του ARTutor μπορεί να συνοψιστεί ως εξής 

• Μεγιστοποίηση συμμετοχής των μαθητών με την εμβύθισή τους στο εκπαιδευτικό υλικό. Το ARTutor δεν αποσκοπεί να απομακρύνει τον μαθητή από το βιβλίο, αλλά να τον ωθήσει να ασχοληθεί περισσότερο χρόνο μαζί του. Για τον λόγο αυτό το ARTutor είναι ενεργό μόνο κατά τη διάρκεια ανάγνωσης υλικού σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή. 

• Υποβοήθηση εκπαιδευτικών με περιορισμένες δεξιότητες πληροφορικής στο να αναπτύξουν βιβλία επαυξημένης πραγματικότητας. 

• Χρήση μιας ενιαίας εφαρμογής κινητών συσκευών ώστε να αποκτήσουν οι μαθητές πρόσβαση σε όλα τα βιβλία επαυξημένης πραγματικότητας. 

• Φωνητική αλληλεπίδραση με έναν εικονικό εκπαιδευτή ARTutor για την ανάκτηση πληροφοριών με την ενσωμάτωση υπηρεσιών Τεχνητής Νοημοσύνης.

Εμπνευστείτε από το παράδειγμά τους και υποβάλετε σήμερα τις υποψηφιότητές σας για να διεκδικήσετε την αναγνώριση που σας αξίζει!


www.educationleadersawards.gr

#educationawardsgr