28 Μαρ 2023 13:03 - Στέργιος Παπαδημητρίου

  Τρόπος εξέτασης στο μάθημα Αλγόριθμοι Βϊοπληροφορικής

Στο μάθημα Αλγόριθμοι Βϊοπληροφορικής η εξέταση θα γίνει με ανάπτυξη γραπτών ερευνητικών εργασιών μέχρι 3 ατόμων.


Όλα τα θέματα που καλύπτονται από τα κεφάλαια των βιβλίων του Pevzner είναι αποδεκτά ως θέματα εργασιών, μπορείτε όμως

να εργαστείτε και σε δικό σας ερευνητικό θέμα, στην περίπτωση αυτή είναι καλύτερα να με ενημερώσετε ότι θα δουλέψετε σε δικό σας θέμα,

για να εγκρίνω ότι είναι στα πλαίσια του μαθήματος.


Οι διαλέξεις θα συνεχίσουν να γίνονται, και οι παρουσίες θα έχουν θετική επίδραση στην αξιολόγηση των εργασιών.