3 Απρ 2023 15:29 - ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

  Αναπλήρωση Εργαστηρίου Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (τμήματα Ε7, Ε8)

Όπως συζητήθηκε και στη διάρκεια του μαθήματος, θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του εργαστηρίου την Τρίτη 25/4/2023 για τα τμήματα Ε7 και Ε8.

Αναλυτικότερα:

Ε7: 11:00 - 13:00

Ε8:13:00 - 15:00