3 Μαΐ 2023 09:46 - Γεώργιος Παπακώστας

  Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων - Αξιολόγηση Μαθήματος

Η αξιολόγηση από τους/τις φοιτητές/τριες του μαθήματος "Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων" θα γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες και με την χρήση των κωδικών αξιολόγησης που έχουν αναρτηθεί στην σελίδα του μαθήματος στο moodle.


Ο Διδάσκων