4 Μαΐ 2023 16:38 - Κωνσταντίνος Ράντος

  Αξιολόγηση μαθημάτων "Κρυπτογραφία" και "Κυβερνοασφάλεια"

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν τα μαθήματα να προχωρήσουν στην αξιολόγηση τους μέχρι τις 21/5/2023,

Οι κωδικοί αξιολόγησης έχουν αναρτηθεί στο moodle.

Κ.Ράντος