4 Μαΐ 2023 18:32 - Δρ. Ελένη Βροχίδου

  Αξιολόγηση Μαθημάτων "Σήματα και Συστήματα" (Θ), "Γραφικά Υπολογιστών" (Θ), "Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος" (Θ+Ε)

Στο moodle έχουν αναρτηθεί οι κωδικοί αξιολόγησης των μαθηματων  "Σήματα και Συστήματα" (Θ), "Γραφικά Υπολογιστών" (Θ) και "Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος" (Θ+Ε). Παρακαλούνται όσοι παρακολουθούν τα μαθήματα να ολοκληρώσουν τη διαδικασία αξιολόγησης μέχρι τις 21/5/2023,

Η Διδάσκουσα

Δρ. Ελένη Βροχίδου