6 Μαΐ 2023 07:00 - Θεόδωρος Παχίδης

  Αξιολόγηση των μαθημάτων Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ και Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Παρακαλούνται οι φοιτητές που συμμετέχουν στα μαθήματα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΙΙ και ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ να κάνουν αξιολόγηση των μαθημάτων μέχρι τις 21 Μαίου 2023. Οι σχετικές οδηγίες καθώς και οι απαιτούμενοι κωδικοί για κάθε μάθημα έχουν αναρτηθεί στις σελίδες των μαθημάτων στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης (Moodle).


Ο Διδάσκων

Θεόδωρος Παχίδης