8 Μαΐ 2023 13:44 - Στέργιος Παπαδημητρίου

  Τρόπος συνέχισης του μαθήματος Προγραμματισμός Δικτύων

Το μάθημα "Προγραμματισμός Δικτύων" θα συνεχιστεί

με την ολοκλήρωση και παράδοση των ερευνητικών εργασιών,

στις οποίες θα βασιστεί και η βαθμολόγηση του μαθήματος.

Επιπλέον διαλέξεις δεν θα πραγματοποιηθούν (ούτε και η σημερινή).


Θέματα των ερευνητικών εργασιών μπορούν να είναι όλα τα θεματικά κεφάλαια

των βιβλίων Java Network Programming, Network Programming in C, Java Concurrency, C++ Concurrency.

Εάν θέλετε δικό σας θέμα καλύτερα να επικοινωνήσετε μαζί μου για να το εγκρίνω.


Παρακαλούνται επίσης οι φοιτητές να προχωρήσουν στην αξιολόγηση του μαθήματος, βάση των κωδικών που

δημοσίευσα στην σελίδα

https://sourceforge.net/projects/booksforihucs/files/