10 Μαΐ 2023 08:02 - Γεώργιος Μιχαηλίδης

  Εργασία μαθήματος 'Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης'

Η εργασία εξαμήνου του μαθήματος 'Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης' έχει αναρτηθεί στο moodle.

Στο μάθημα της Πέμπτης, 11/05/2023, θα δωθούν περαιτέρω διευκρινήσεις.

Ο διδάσκων,

Μιχαηλίδης Γιώργος