15 Μαΐ 2023 10:47 - Χριστόδουλος Λυτρίδης

  Λογική και Λογικός Προγραμματισμός - Εξέταση

Η εξέταση του εργαστηρίου για όσους ανήκουν σε εργαστηριακό τμήμα θα γίνει στις 1/6 στις 11:30 στην αίθουσα ΕΠΥΣ. Η εξεταστέα ύλη θα είναι τα φυλλάδια των εργαστηρίων 1 έως 9. Κατά την εξέταση θα επιτρέπονται μόνο τα φυλλάδια ασκήσεων του εργαστηρίου που βρίσκονται στην ασύγχρονη εκπαίδευση και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι υπολογιστές του εργαστηρίου.


Η εξέταση για όσους έχουν δηλώσει το εργαστήριο ως τελική, θα γίνει στις 8/6 στις 10:00 στην αίθουσα Α2. Η εξεταστέα ύλη θα είναι τα φυλλάδια των εργαστηρίων 1 έως 9. Κατά την εξέταση θα επιτρέπονται μόνο εκτυπωμένα τα φυλλάδια ασκήσεων του εργαστηρίου.


Η ίδια ύλη θα χρησιμοποιηθεί και για τις εξετάσεις θεωρίας κατά την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2023, όπου όμως δεν θα επιτρέπονται σημειώσεις.


Ο διδάσκων