16 Μαΐ 2023 14:53 - Ιωάννης Πεξαράς

  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΔΕ

Ενημερώνουμε ότι τα έγγραφα αξιόλησης της πρακτικής για την Διδακτική Επάρκεια θα αποστέλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά απο το αντίστοιχο σχολείο .