29 Μαΐ 2023 12:24 - Στέργιος Παπαδημητρίου

  Προθεσμία παράδοσης εργασιών στην Βιοπληροφορική, Δικτυακό Προγραμματισμό

Διευκρινίζεται ότι η προθεσμία παράδοσης των εργασιών ατα μαθήματα Βϊοπληροφορική και Δικτυακός Προγραμματισμός είναι η Πέμπτη 22/6

(δηλ. η ημερομηνία της εξέτασης του μαθήματος Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού).