7 Ιουν 2023 14:24 - Βασίλης Καλεντερίδης

  Εξέταση μαθήματος -" ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VLSI "

Η εξέταση του μαθήματος, "ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ VLSI", θα διεξαχθεί στο Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων στις 12 Ιουνίου και ώρα 17:00, σύμφωνα με πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου του τμήματος Πληροφορικής.


Ο διδάσκων

Καλεντερίδης Βασίλης