8 Ιουν 2023 08:10 - Ελευθέριος Μωυσιάδης

  Εισαγωγή στην Java - Εξετάσεις

Στην εξέταση του μαθήματος Εισαγωγή στην Java, επιτρέπεται η χρήση βιβλίων και γενικότερα η χρήση εκτυπωμένου υλικού.

Δεν επιτρέπονται οι χειρόγραφες σημειώσεις