14 Ιουν 2023 13:01 - Στέργιος Παπαδημητρίου

  Χρησιμοποίηση σωστού email για αποστολή εργασιών και επικοινωνία

Επειδή ο παλιός λογαριασμός μου sterg@teiemt.gr,

έχει προβλήματα,

παρακαλώ πολύ να χρησιμοποιείται MONO το νέο email μου

sterg@cs.ihu.gr

για αποστολή εργασιών και οποιαδήποτε επικοινωνία.


Εάν στείλατε εργασίες στο παλιό email

παρακαλώ ξαναστείλτες τις στο sterg@cs.ihu.gr