21 Ιουν 2023 11:44 - Θωμάς Λάγκας

  Πρόσκληση συμμετοχής στην εκπαιδευτική δραστηριότητα του ευρωπαϊκού προγράμματος JAUNTY - Βουλγαρία 21-25 Αυγούστου 2023 (προθεσμία: 29/6/2023)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να στείλουν email για περισσότερες πληροφορίες στην κα. Αθηνά Μαλουμίδου (amaloumidou@emt.ihu.gr) μέχρι τις 29 Ιουνίου 2023, προκειμένου να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που θα γίνουν 21-25 Αυγούστου 2023 στη Σόφια της Βουλγαρίας (Technical University of Sofia) στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος JAUNTY – Joint undergrAduate coUrses for smart eNergy managemenT sYstems (περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ: https://www.jaunty.eu/).

 

Το αντικείμενο της συγκεκριμένης σειράς μαθημάτων (που θα πραγματοποιηθούν στα Αγγλικά) είναι “Introduction to the Internet of Things (IoT) and Smart Devices” και “Energy consumption monitoring with energy meters and security aspects". Υπάρχουν 5 διαθέσιμες θέσεις για φοιτητές του ιδρύματος, για τις οποίες θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει των ακαδημαϊκών επιδόσεων των αιτούντων. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος: Επικ. Καθηγητής Θωμάς Λάγκας