11 Αυγ 2023 08:54 - Γεώργιος Μιχαηλίδης

  Εφαρμοσμένα Μαθηματικά - Εξέταση Σεπτεμβρίου

Όσοι/Όσες επιθυμούν να εξεταστούν στο μάθημα με εργασία, μπορούν να μεταβούν στη σελίδα του μαθήματος στο moodle και να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες.

Ο διδάσκων,

Μιχαηλίδης Γεώργιος