12 Σεπ 2023 15:54 - Βασίλης Καλεντερίδης

  ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ" ΚΑΙ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ"

Κατά την εξέταση του μαθήματος "ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ" για τους φοιτητές του τμήματος Πληροφορικής θα μπορεί να γίνει χρήση ΜΟΝΟ του βιβλίου του μαθήματος.

Το ίδιο ισχύει και για τους φοιτητές του παλαιού προγράμματος(Μηχανικών Πληροφορικής), οι οποίοι εξετάζονται στο μάθημα "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ".