2 Οκτ 2023 11:50 - Δημήτρης Καραμπατζάκης

  Εργαστήριο Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ανοίξει το σύστημα courses για τις εγγραφές στο εργαστήριο της Πέμπτης (ξεκινά αυτή την εβδομάδα 5-10-2023).


Στις εγγραφές έχουν προτεραιότητα: 1. Οι φοιτητές του 3ου εξ., 2. οι φοιτητές 5 εξ. και πάνω που δεν το έχουν ολοκληρώσει (κόπηκαν απο απουσίες), και όλοι αυτοί μπορούν να δηλώνουν στις ΟΜΑΔΕΣ Α έως ΣΤ.


Οι φοιτητές που το έχουν ολοκληρώσει αλλά δεν το πέρασαν δηλώνονται στο τμήμα/ομάδα ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ και θα παραδώσουν κανονικά τις εργασίες και φέτος στις προβλεπόμενες ημερομηνίες.


Αν ένας φοιτητής από 5 εξ. και πάνω, θέλει να δει σε ποια κατάσταση βρίσκεται, μπορεί να ανατρέξει στις λίστες που είναι αναρτημένες στο moodle του μαθήματος.


Για περισσότερες πληροφορίες για το εργαστήριο μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπ. Διδ. Πέτρο Αμανατίδη peamana@cs.ihu.gr


Ο Διδάσκων.