10 Οκτ 2023 11:52 - Αύγουστος Τσινάκος

  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΞΑΜΗΝΑ του ΠΡΩΤΟΥ- Θεωρίες Μάθησης και Μεικτής Μάθησης

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΕΞΑΜΗΝΑ του ΠΡΩΤΟΥπου δεν έχουν περάσει το μάθημα Θεωρίες Μάθησης και Μεικτής Μάθησης (αλλά το έχουν παρακολουθήσει μία φορά) να έρθουν στην ειδική συνάντηση αύριο 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 στις 18.15 στην Α1.