10 Οκτ 2023 11:53 - Χρήστος Μπαζίνας

  Εργαστήριο Νοήμονα Ρομπότ -Έναρξη μαθημάτων

Το εργαστήριο Νοήμονα Ρομπότ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2023 και θα πραγματοποιηθεί στην εργαστηριακή αίθουσα Windows II.

Στο συνημμένο αρχείο θα δείτε την τελική κατανομή των φοιτητών στα τμήματα Ε1, Ε2 και Ε3. Οι φοιτητές της ομάδας "Πλεονάζοντες" κατανεμήθηκαν στα ανωτέρω τμήματα.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπ. Διδ. Χρήστο Μπαζίνα chrbazi@cs.ihu.gr