7 Νοε 2023 08:59 - not found

  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Επισυνάπτεται η υπ ́αριθμ. 119622/Z1/24-10-2023 Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. Οι αιτήσεις

υποβάλλονται από την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023.


Συνημμένα αρχεία

21035_2023-10-31.pdf