13 Νοε 2023 08:48 - Ζαχαριάδου Μαρία

  ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ)

Οι φοιτητές που δεν πραγματοποίησαν οριστική υποβολή της δήλωσης μαθημάτων τους στο πληροφοριακό σύστημα UNIPORTAL ΠΡΕΠΕΙ να τις οριστικοποιήσουν μέχρι τις 19/11/2023 προκειμένου να δικαιούνται συμμετοχής στις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου και Σεπτεμβρίου 2024.