20 Νοε 2023 13:29 - not found

  ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2023-2024 ΑΠΟ ΕΦΟΡΕΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

Ανακοινώνεται προς όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές πως την Πέμπτη 16/11/2023 επικυρώθηκαν οι πίνακες δικαιούχων Στέγασης από την Εφορεία Φοιτητικών Εστιών με την υπ’αριθμ. 1/16-11-2023 Συνεδρίαση της, τόσο για την Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη όσο και για την Πανεπιστημιούπολη Καβάλας. (Επισυνάπτεται πίνακας με δικαιούχους)