20 Νοε 2023 17:43 - Θεόδωρος Παχίδης

  Αξιολόγηση των Μαθημάτων "Τεχνολογία Λογισμικού Ι" και "Αυτόνομα Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές"

Παρακαλούνται οι φοιτητές που συμμετέχουν σε κάποιο από τα μαθήματα "ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ι" και "ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ" να προβούν στην αξιολόγησή τους το αργότερο μέχρι τις 10/12/2023. Οι οδηγίες καθώς και οι κωδικοί που απαιτούνται για την αξιολόγηση έχουν αναρτηθεί στην Πλατφόρμα Ασύγχρονης Εκπαίδευσης (MOODLE) στα αντίστοιχα μαθήματα.


Ο Διδάσκων