5 Δεκ 2023 18:12 - ΛΑΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

  Θεωρίες Μάθησης και Μεικτή Μάθηση - Δήλωση Θέματος

Οι τελικές λίστες των ομάδων έχουν αναρτηθεί στο ασύγχρονο μάθημα στην πλατφόρμα Moodle. Λεπτομερείς οδηγίες για τη διαδικασία δήλωσης μαθήματος θα βρείτε στις Ανακοινώσεις του μαθήματος. Έχει δημιουργηθεί forum για τη δήλωση του θέματος από ένα μέλος της ομάδας. Παρακαλούμε, ακολουθείστε τις οδηγίες της ανακοίνωσης στο μάθημα για τον τρόπο. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής δήλωσης θέματος: 9 Δεκεμβρίου 2023.

Με βάση την τελική σύνθεση των ομάδων NEW & OLD, ένα μέλος της ομάδας θα δηλώσει τον αριθμό ομάδας, το θέμα Πληροφορικής με το οποίο θα ασχοληθεί (Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου, Πανεπιστημιακού επιπέδου) π.χ. 17 NEW ΘΕΜΑ: Τεχνικές Ασφάλειας στο Internet B Λυκείου / 21 OLD ΘΕΜΑ: Τα Μέρη του Η/Υ Α Γυμνασίου


ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΔΗΛΩΣΗ & ΕΓΚΡΙΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 11-16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επικοινωνήστε με τους διδάσκοντες σε περίπτωση ερωτήσεων.