13 Δεκ 2023 11:11 - ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

  Αναπλήρωσεις μαθήματος "Νευρωνικά Δίκτυα"

Θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος την Πέμπτη 21/12/23 και ώρα 17:00 - 20:00 στην Α1 και την Πέμπτη 11/1/24 14:00-17:00 στην Α2.

Την Παρασκευή 19/1/24 θα γίνουν οι παρουσιάσεις των εργασιών στην αίθουσα Α2 14:00 -20:00.

Υπενθυμίζεται πως οι εργασίες θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στo courses μέχρι 8/1/2024 σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στην ασύγχρονη.


Η Διδάσκουσα,


Μαυρίδου Ε.