4 Ιαν 2024 10:44 - Χρήστος Μπαζίνας

  Εργαστήριο Νοήμονα Ρομπότ - Σημειώσεις και Choregraphe Projects

Στο moodle του εργαστηρίου "Νοήμονα Ρομπότ" έχουν μεταφορτωθεί οι σημειώσεις του εργαστηρίου και τα projects που έγιναν κατά την διάρκεια των μαθημάτων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με τον διδάσκοντα στο chrbazi@cs.ihu.gr