5 Ιαν 2024 13:03 - ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

  Εργαστήριο Εισαγωγή στην Υπολογιστική Νοημοσύνη - Τελική Εξέταση

Η Τελική Εξέταση για τους φοιτητές που παρακολουθούν το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί

την Τρίτη 16/01/2024 και Τετάρτη 17/01/2024 17:00 -20:00 στο εργαστήριο Windows I όπου διδάσκεται το μάθημα.


Κάθε φοιτητής θα εξεταστεί στην αντίστοιχη ώρα της ομάδας που έχει δηλώσει στο courses.


E1: Τρίτη 16/1 17:00 - 18:00

Ε2: Τρίτη 16/1 18:00 - 19:00

Ε3: Τρίτη 16/1 19:00 - 20:00

E4: Τετάρτη 17/1 17:00 - 18:00

Ε5: Τετάρτη 17/1 18:00 - 19:00

Ε6: Τετάρτη 17/1 19:00 - 20:00


Οι φοιτητές που ξαναδίνουν το εργαστήριο και έχουν δηλώσει Τελική Εξέταση στο courses θα εξεταστούν την Πέμπτη 18/1/2024 17:00 - 18:00 στο εργαστήριο Windows I.