12 Ιαν 2024 10:07 - Χριστόδουλος Λυτρίδης

  Θέματα Πτυχιακών Εργασιών Χ. Λυτρίδη, 2024

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω email στο lytridic@cs.ihu.gr


ΘΕΜΑ 1: Οπτικοποίηση δεδομένων σε περιβάλλον ROS

Στόχος της πτυχιακής είναι η ανάπτυξη διεπαφής χρήστη (GUI) για την οπτικοποίηση δεδομένων αισθητήρων στο περιβάλλον ROS.


ΘΕΜΑ 2:  Ασύρματος έλεγχος κοινωνικού ρομπότ

Στόχος της πτυχιακής είναι η υλοποίηση λογισμικού για τον ασύρματο έλεγχο κοινωνικού ρομπότ NAO ή Pepper.


ΘΕΜΑ 3:  Προσομοίωση ελέγχου ρομπότ σε αγροτικό περιβάλλον

Στόχος της πτυχιακής είναι η υλοποίηση αλγορίθμου πλοήγησης ενός ρομπότ σε αγροτικό περιβάλλον.


ΘΕΜΑ 4:  Εφαρμογή παρακολούθησης βλεμματικής επαφής

Στόχος της πτυχιακής είναι η ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά Android για την παρακολούθηση και καταγραφή της βλεμματικής επαφής του χρήστη με τη συσκευή.


ΘΕΜΑ 5:  Πλοήγηση κοινωνικού ρομπότ σε αίθουσα

Στόχος της πτυχιακής είναι η υλοποίηση στρατηγικών πλοήγησης του κοινωνικού ρομπότ ΝΑΟ σε εσωτερικό χώρο μέσω προσομοίωσης στο περιβάλλον Webots.