17 Ιαν 2024 17:59 - Δημήτρης Καραμπατζάκης

  Νέα Ημερομηνία - Τελική Εξέταση - Εργαστήριο Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης

ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ - ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου (για τους φοιτητές του 3ου εξαμήνου) θα διεξαχθεί την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/01/2024 κανονικά στις ώρες των τμημάτων τους.

Η εξέταση περιλαμβάνει την 2η Εργαστηριακή Άσκηση που θα πρέπει να έχει υποβληθεί στο Courses μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία.


Οι φοιτητές παλαιότερων ετών, που είναι στο τμήμα ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, θα εξεταστουν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19/01/2024 στα τμήματα 14:00-15.00, 15.00-16.00 και 16.00- 17:00 στο εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων. Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν υποβάλλει στο courses τις δύο εργαστηριακές άσκησεις μέχρι την προβλεπόμενη ημερομηνία. προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν.


Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείστε με τον Υπ.Διδ Πέτρο Αμανατίδη στο email peamana@cs.ihu.gr