16 Φεβ 2024 17:08 - Δημήτρης Καραμπατζάκης

  Έναρξη μαθήματος Ενσωματωμένα Συστήματα

Το μάθημα Ενσωματωμένα Συστήματα θα ξεκινήσει κανονικά την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Το μάθημα θεωρίας και το εργαστήριο θα πραγματοποιούνται στο εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων.