20 Φεβ 2024 10:59 - Αύγουστος Τσινάκος

  Σχεδιαση Εκπαιδευτικού Ψηφιακού Υλικού (808)

Η πρώτη θεωρία του μαθήματος Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Ψηφιακού Υλικού (808) του Η Εξαμήνου, θα πραγματοποιηθεί κανονικά στην Α1 στις 20 Φεβρουαρίου στις 14.00