26 Φεβ 2024 07:04 - Βασίλειος Καμπουρλάζος

  Δε 26 Φεβ 2024: Αναβολή μαθημάτων διδάσκοντα καθηγητή Βασ. Καμπουρλάζου.

Δε 26 Φεβ 2024: Αναβολή μαθημάτων διδάσκοντα καθηγητή Βασ. Καμπουρλάζου.


Τα μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν την Δε 26 Φεβ 2024 λόγω ασθένειας του διαδάσκοντα. Η αναπλήρωση των μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί κατά την διάρκεια του εξαμήνου σε συνεννόηση με τους φοιτητές.


Ο διδάσκων καθηγητής,

Βασ. Καμπουρλάζος