14 Μαρ 2024 10:55 - Ιωάννης Πεξαράς

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ

Όσοι φοιτητές/τριες επιθυμούν να κάνουν πρακτική Διδακτικής Επάρκειας παρακαλώ να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως 20 Μαρτίου έτσι ώστε να υπάρχει το απαιτούμενο χρονικό περιθώριο . Μετά το πέρας της προθεσμίας αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.