1 Απρ 2024 11:48 - ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

  Ανάπτυξη προηγμένων εφαρμογών κινητών συσκευών

Έχει αναρτηθεί ανακοίνωση στην ασύγχρονη σχετικά με το πρόγραμμα διαλέξεων, τις αναπληρώσεις αλλά και την εργασία της Θεωρίας.

Παρακαλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στην ασύγχρονη ώστε να λαμβάνουν όλες τις ενημερώσεις του μαθήματος.


Το σύστημα courses είναι ανοιχτό και σήμερα για να ολοκληρώσετε την υποβολή της εργαστηριακής άσκησης όσοι αντιμετωπίσατε πρόβλημα χθες το βράδυ.


Η Διδάσκουσα,

Μαυρίδου Ε.