2 Απρ 2024 23:10 - ΛΑΖΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

  Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Ψηφιακού Υλικού

Σε συνέχεια της δημιουργίας ομάδων εργασίας και ομάδων ετεροαξιολόγησης, παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τις οδηγίες που έχουν αναρτηθεί στις ανακοινώσεις του μαθήματος για την εγγραφή σας και δημιουργία των μαθημάτων σας στην πλατφόρμα Moodle. Υπενθυμίζεται πως μέχρι την Τρίτη, 09/04, πριν το εργαστηριακό μάθημα στην αίθουσα της τηλεματικής, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η α΄ φάση ετεροαξιολόγησης της σχεδίασης του μαθημάτων σας (course template peer evaluation) καθώς και η συμμετοχή σας (ατομική) στη δραστηριότητα Wiki (για τη δημιουργία του νέου αποθετηρίου με webtools σύμφωνα με το UDL ).