23 Απρ 2024 12:36 - Στέργιος Παπαδημητρίου

  Τρόπος αξιολόγησης και τελική διαμόρφωση της ύλης στο μάθημα "Δικτυακός Προγραμματισμός"


Η αξιολόγηση στο μάθημα "Δικτυακός Προγραμματισμός" θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη κατά 50% την γραπτή εξέταση και κατά 50% την γραπτή ερευνητική εργασία που θα παραδοθεί τυπωμένη μαζί με το γραπτό. Η εργασία είναι προαιρετική, εάν δεν παραδοθεί, θα μετρήσει 100% η γραπτή εξέταση.


Η ύλη στο μάθημα έχει ολοκληρωθεί και επιπλέον μαθήματα ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν.

Η τελική ύλη είναι όλη από το βιβλίο Professional Threading Building Blocks ("Pro TBB") και έχει ως εξής:

Κεφ.1 - Όλο

Κεφ. 2. - Όλο εκτός από την ενότητα

A Slightly More Complicated Example:Line of Sight Σελ.56

Κεφ. 3 Όλο

Κεφ. 4 Όλο

Κεφ. 5 Όλο

Κεφ. 6 Όλο

Κεφ 7 Όλο