9 Μαΐ 2024 12:54 - Μιχαήλ Μανιός

  Εργαστήριο _Αναλογικά Ηλεκτρονικά

Οι φοιτητές που θα επιλέξουν να ασχοληθούν με την εργασία (αντί της υλοποίησης των ασκήσεων του τελευταίου εργαστηρίου), θα την βρουν αναρτημένη στο moodle την Δευτέρα 3/6/24. Η παράδοση της θα γίνει αυστηρά και μόνο την ημέρα και την ώρα που αναφέρεται στο τέλος της εργασίας.

Μ. Μανιός