19 Μαΐ 2024 01:50 - Στέργιος Παπαδημητρίου

  Αξιολόγηση για τα μαθήματα "Προηγμένα Θέματα Προγραμματισμού", "Αλγόριθμοι Βιοπληροφορικής", "Προγραμματισμός Δικτύων"

Πσρακαλούνται οι φοιτητές γισ την αξιολόγηση των σχετικών μαθημάτων στο:

https://courses.cs.ihu.gr