24 Μαΐ 2024 23:36 - Γεώργιος Παπακώστας

  Αξιολόγηση Μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες


Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί η αξιολόγηση των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου. Καλείστε να επισκεφτείτε την "Πλατφόρμα Διαχείρισης Ομάδων Μαθημάτων (courses)" , προκειμένου να αξιολογήσετε τα μαθήματα (θεωρία και εργαστήριο) που παρακολουθείτε το τρέχον εξάμηνο. Επισημαίνεται ότι η αξιολόγηση των μαθημάτων αποτελεί μία σημαντική διαδικασία μέσα από την οποία έχετε την δυνατότητα να ενημερώσετε το Τμήμα για την εκτέλεση του ΠΠΣ.


Ο Πρόεδρος του Τμήματος