29 Μαΐ 2024 22:29 - Μιχαήλ Μανιός

  Εργαστήριο _Αναλογικά Ηλεκτρονικά _ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

---Η τελική εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει την Τετάρτη 5/6/2024. Η ώρα προσέλευσης των φοιτητών έχει αναρτηθεί στο moodle.

---Η εργασία του τελευταίου εργαστηρίου θα αναρτηθεί στο moodle την Δευτέρα 3/6/2024 και οι φοιτητές που την έχουν επιλέξει, θα πρέπει να την παραδώσουν την Τετάρτη 5/6/2024 στις ώρες 09:00 και μέχρι τις 11:00. Καμία εργασία δεν θα γίνει εκπρόθεσμα δεκτή.

Μ.Μ.